Δωρεάν Υπηρεσίες
Η εφαρμογή μας απαλλάσσει τις λίστες των χρηστών από διπλοεγγραφές ή πολλαπλές εγγραφές ,προστατεύοντας τους έτσι από επιπλέον χρεώσεις, καθώς και στην περίπτωση που κάποιοι αριθμοί είναι γραμμένοι στην λίστα δύο ή περισσότερες φορές, γίνεται φιλτράρισμα και αποστέλλεται το sms μόνο μία φορά.
Επίσης, δεν επιτρέπει το ανέβασμα σε αριθμούς με λιγότερα ή περισσότερα ψηφία από δέκα. Στην περίπτωση που η εφαρμογή μας επέτρεπε το ανέβασμα τέτοιων αριθμών , ο χρήστης θα χρεωνόταν κάθε φορά που θα πραγματοποιούσε μαζική αποστολή sms εάν οι λίστες του περιείχαν τέτοιους αριθμούς
Η εταιρεία μας επίσης προσφέρει στους πελάτες της




:: Best sms :: Μαζική αποστολή sms ( bulksms ) απο τον υπολογιστή σας μέσω Internet, με ενιαία χρέωση προς όλα τα δίκτυα Εύκολα γρήγορα και φθηνά. bulk sms, bulk mms